Tööõigus


Küsimus: Kuidas aru saada, kas olen 8 kuud poole kohaga tööl?30.08.2012

Tere!
Minu töölepingus on punkti - Tööaeg: (järel selline kiri) Vahetustega, vastavalt kinnitatud valvegraafikule. Ajavahemikul 01.05 kuni 01.09 on täielik tööaeg. Tööajanorm 40 t nädalas tööaja summeeritud arvestuse alusel. Ajavahemikus 01.09 kuni 01.05 on osaline tööaeg, kuid mitte vähem kui 0,5 tööajanormi.
Minu küsimus oleks: Kuidas tõlgendada viimast lauset - kas olen septembrist maini tööl poole- või täiskohaga?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Tõlgendada tuleb viimast lauset nii, et tegu on osalise tööajaga, mis ei tohi olla väiksem 0,5 koormusest ehk miinimum 20 tundi nädalas.

Töötaja nõudmisel (soovitavalt kirjalikult) on tööandja kohustatud esitama andmeid temale arvutatud ja makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta ning muid töötajat või töösuhet iseloomustavaid teatisi (TLS 28 lg 12).


Täpseid ja selgeid töösuhteid!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu