Tööõigus


Küsimus: Kuidas käib töölepingu lõpetamine, kui summeeritud tööajaga tööl saavad normtunnid täis enne 30 päeva?03.09.2012

Tere. Olen internetist otsinud, aga ei ole enda murele vastust leidnud. Vahetan töökohta ja minu viimane töökuu praeguses töökohas on september, mis on aga uue summeerimise perioodi esimene kuu. Vaatsin oma septembri töögraafikut ja arvutasin tunde, septembri normtunnid on 160 tundi, minul saab 160 tundi täis juba 19. septembril. Kuidas nüüd toimida? Töölepingu kohaselt peaksin ju 30 päeva tööl käima, siis aga tekib mul ületunde. Lepingus on aga ka kirjas, summeeritud tööaeg, ehk siis ületunnid kanduks edasi oktoobrisse, kus on tunde vähem. Mina aga ju oktoobris enam siin ei tööta. Kas mul on õigus nõuda nende tundide väljamaksmist või on õigus leping lõpetada, kui normtunnid on täis?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Eeldatakse, et töötaja töötab 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul 8 tundi päevas (TLS § 43 lg 1, lg 2). Täistööajanorm on septembrikuus 160 tundi. Summeeritud tööaja arvestuse korral on ületunnitöö kokkulepitud tööaega ületav töö arvestusperioodi lõpul (TLS § 44 lg 1).
Kui Teie töösuhe lõpeb enne arvestusperioodi lõppu ning lisaks täistööaja normile tekivad lisatunnid, tuleb ületöötatud aega tõlgendada ületunnitööna. Kuna töösuhte lõppemisel ei ole võimalik ületunde vaba ajaga kompenseerida, on tööandjal kohustus see hüvitada rahas.
Ületunnitöö hüvitamisel rahas maksab tööandja töötajale 1,5-kordset töötasu (TLS § 44 lg 1).
Töölepingu korralise ülesütlemise puhul on etteteatamise aeg 30 kalendripäeva, millest peab töötaja kinni pidama (TLS §98 lg1).
Varem võib töölepingu lõpetada vaid poolte kokkuleppel.


Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu