Tööõigus


Küsimus: Kas on õiglane, et terve aasta öötundide kompenseeritava aja saab kätte kord aastas suvel?02.09.2012

Tere,
Olen pikka aega püüdnud lahendusi leida tööl valitsevale olukorrale, aga kuna (läbi)rääkimised pole tulemusi andnud, pöördun Teie poole. Olen nõus tulema ka Teie konsultatsioonile, kui leiate, et see on vajalik.

Et teile luua, panen väikese näite oma töögraafikust.
31.08 08.00-02.30
02.09 11.00-20.00
04.09 08.00-02.00
06.09 08.00-21.00
08.09 13.00-03.30
10.09 08.00-21.00
12.09 08.00-19.00
14.09 08.00-01.30

Minu põhimure ongi selles, et väga harva on 2 vaba päeva järjest, seda siis, kui broneeringuid pole tehtud. Hetkeseisuga on septembris kogu kuu jooksul vaid ühel korral mitu vaba päeva järjest, aga selleski ei saa kindel olla, sest broneering võib sinna tulla vaid nädal varem, seega arvestada sellega ei saa.

Tööandja ütleb, et graafikut pole võimalik muuta ja kogu lugu. Olen TLS´is kirjutatut omal käel uurinud ja saan aru, et päris nii see siiski olla ei tohiks?
Öötunde meil eraldi ei tasustata, palgajuhendis seisab, et öötunnid kompenseeritakse lisa vaba aja andmisega. Siiani see toiminud aga pole. Tööandja ütleb, et lisa vaba aja andmine on võimalik vaid suveperioodil. Kas aga on seaduse järgi õiguspärane, et terve aasta öötundide kompenseeritava aja saad kätte kord aastas?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie küsimusele täpse vastuse andmiseks oleks vaja teada, mis valdkonnas Te töötate. Juhul kui Te olete tervishoiu-, hoolekande-, põllumajandus- või turismitöötaja ja Teie asutuses on sõlmitud TLS § 46 lg 2 alusel sõlmitud kollektiivleping, siis võidakse Teile tõepoolest kohaldada 12-kuulist summeeritud tööaja arvestusperioodi. Sellisel juhul toimubki tundide tasaarvestus 1 kord aastas.

Eraldi teemaks on see, et öötöö eest vaba aja andmine peaks TLS § 45 lg 3 järgi kajastuma Teie töö- või kollektiivlepingus. Palgajuhendist üksinda ei piisa, sest see on tööandja ühepoolselt kehtestatud dokument, aga TLS § 45 lg 3 viitab ühemõtteliselt tööandja ja töötaja vahelise kokkuleppe vajadusele. Teie võimalikku allkirja palgajuhendil ei saa käsitleda kokkuleppena - see on ainult kinnitus palgajuhendiga tutvumise, mitte nõustumise kohta.

Lisaks eeltoodule märkasin, et vähemalt ühel korral on tööandja rikkunud kohustust anda vajalikul määral iganädalast puhkeaega, mis 7-päevase ajavahemiku jooksul peab olema järjestikku vähemalt 48 tundi või summeeritud tööaja arvestuse korral 36 tundi (TLS § 52). Iganädalase puhkeaja võimaldamata jätmise eest on TLS § 127 lg 2 alusel juriidilisest isikust tööandjale ette nähtud rahatrahv kuni 1300 €.

Arvan, et kui tööandjaga rääkimine tulemusi ei anna ja olete otsustanud muutuste kasuks, siis võiksite minna piirkondliku tööinspektori vastuvõtule, võttes kaasa oma tööleping, tööajagraafik, võimalusel ka palgajuhend ja kui on, siis kollektiivleping.

Õiglaseid ja valutuid lahendusi soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu