Tööõigus


Küsimus: Kas hoiatused/noomitused peavad olema kirjalikud?25.01.2011

Tere
Küsimus tööandja poolt tehtud noomituste kohta. Kas saab nii olla, et ülemus tuleb ühel päeval ja ütleb, et nüüd on sul kolmas hoiatus ja varsti pead töölt ära minema? Ise kujutan ette, et peaks ikka vist olema kirjalikult ja minu allkirjaga või midagi sellist?

Kuna olukord tööl on väga pingeline ja töölt ära minema peab kindlasti, siis küsimus, et kui kerge neil on leida põhjust vallandamiseks, kuna ise ei soovi küll lahkumisavaldust kirjutada.

Tänades Aire

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Uue Töölepingu seaduse järgi noomitust töötaja karistusena enam ei eksisteeri. Kui töötaja on oma tegevusega ära teeninud tööandja rahulolematuse, siis võib tööandja teha töötajale hoiatuse, mille eesmärk on juhtida töötaja tähelepanu tema eksimusele ja anda aega eksimuse parandamiseks. Rikkumiste jätkumise korral võib tööandja töölepingu
erakorraliselt üles öelda, järgides Töölepinguseaduse § 88 protseduure.

Töölepingu seadus ei näe ette, mis vormis peab hoiatus tehtud olema, kuid sama seaduse § 88 seletuses on märgitud, et "tööandja peab olema võimeline hoiatuse tegemist hilisemalt tõendama", mis tähendab seda, et nelja silma all tehtud hoiatuse tõendamisel jääb vaidluse korral sõna sõna vastu.

Mis puudutab põhjuse leidmist vallandamiseks, ehk töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks tööandja poolt, siis siin tahaksin korrata ühte töövaidluskomisjoni esimehe Enn Reinsalu avaliku väljaütlemise mõtet:
"Näidake mulle töötajat ja andke aega, küll ma põhjuse leian temast lahtisaamiseks". Ehk teisisõnu- kui tööandja oskab ise oma asju seaduse järgi ajada, siis on soovimatust töötajast lahtisaamine ainult aja küsimus. Teiselt poolt tööandjal, kellel on kombeks nelja silma all "noomitusi" jagada, võib hiljem väga kulukaks minna töötajaga töölepingu ülesütlemise põhjendamine...

Lugupidamisega,
Tiit Kruusalu
www.metiabi.eu