Tööõigus


Küsimus: Kuidas saada kätte töötasu ja puhkusekompensatsioon?28.03.2011

Viimased 10 kuud töötan firmas tähtajatu lepinguga. 6 nädalat tagasi teatas tööandja ootamatult, et temal tööd ja raha pakkuda ei ole ning saatis töölised välislähetuselt koju (töölised pidid koju jõudmiseks ise piletid ostma).
Soovisin palgalist väljateenitud puhkust kodus olemise ajal, aga tööandjal ei ole raha, et puhkusetasu maksta. Töötasu on veebruari kuu eest saamata. Samuti on töötasu võlg ka eelmisest, 2010. aastast. Korduvatele järelpärimistele töötasu laekumise kohta ja millal tööd saab jätkata, vastab tööandja, et raha ei ole ja ehk kunagi, kui soojaks läheb, siis saab tööd.
Tööandja pakkus välja, et kirjutage palgata puhkuse avaldused, siis temal kergem.
Antud olukorras ei näinud selleks võimalust, kuna töötasu on saamata ja usaldus tööandja suhtes kadunud.
Selleks, et oma eluga edasi minna, kaalun töölepingu lõpetamist tööandjapoolse töölepingu rikkumisega (saamata töötasu, tööseisak), kuna ei näe perspektiivi antud firmas töö jätkumises.
Kuidas aga saada kätte töötasu ja puhkusekompensatsioon?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie küsimusest loen välja mitmeid võimalikke tööandjapoolseid protseduurilisi rikkumisi, alustades lähetuse lõpetamisest, tööseisaku ja palgata puhkuse vormistamisest kuni töötasu maksmata jätmiseni. Kui Te ise seadust piisavalt hästi ei tunne ja soovite töölepingu tööandjapoolse töölepingu rikkumisele viidates lõpetada, siis soovitan ennem mingite sammude astumist kasutada juristi või kogenud personalitöötaja abi, et mitte omapoolsete protseduurireeglite rikkumisega anda tööandjale põhjust hoopis Teie süüdistamiseks.
Kui firmajuht väidab, et raha ei ole, siis saamata jäänud töötasu ja puhkusekompensatsiooni kättesaamiseks näen võimalust pöörduda töövaidluskomisjoni. Töövaidluskomisjoni võib töötaja iseseisvalt pöörduda, kui ta ennast piisavalt pädevana tunneb. Sellisel juhul ei lähe see ka midagi maksma. Tihti nii ka tehakse, kuid tuleb valmis olla selleks, et tööandja, kellel ei ole raha töötajale tasu maksmiseks, on leidnud võimaluse palgata ennast esindama pädeva juristi, mis võib hakata mõjutama töövaidluse tulemust.
Kui otsustate kasutada pädeva spetsialisti abi, siis soovitan Teil rohkem kui ühest kohast uurida, mida Teie võimalik esindaja küsitud tasu eest teeb ja milline on tema poolt võidetud-kaotatud töövaidluste suhtarv, ehk siis hinna ja kvaliteedi võimalik suhe.
Ühe, kuigi mitte ainsa võimalusena, pakun välja lingi http://www.metiabi.eu/index.php?option=com_content&view=section&id=27&Itemid=75&lang=et.
Soovin Teile edukat töölepingu lõpetamist ja uut algust.

Lugupidamisega:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu