Tööõigus


Küsimus: Mis on minu õigused või kohustused puhul, kui ma ei ole nõus ametikohta vahetades tööandja poolt pakutava palgaga?18.09.2012

Selgituseks: tegin avalduse sooviga asuda teisele ametikohale samas firmas, vormistati ametijuhend ja palgalisa, kuid palk on oodatust väiksem (eelnevat palgakokkulepet palga osas ei ole minuga tehtud, kuid tean vastavat palgataset ja tean ka, et tööandjal on võimalus sellega nn mängida)- seega kehtib täna veel endine ametikoht (kuna ma ei ole uusi pabereid allkirjastanud)- kas mul on õigus edasi jonnida ja alla mitte kirjutada, mis sellega võib kaasneda või kas siis saab kehtima jääda minu senine amet?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töölepingu tingimuste (töötasu) muutmine saab toimuda vaid poolte kokkuleppel. Kuna kokkulepet pole saavutatud, jääb kehtima jõusolev leping ehk praegune ametikoht.

Tulemuslikke läbirääkimisi soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu