Tööõigus


Küsimus: Kuidas peab töölepingus vormistama inimese perekonnanime muutuse?17.09.2012

Mis alusel ja mis dokumente on õigus tööandjal, personalitöötajal küsida töötajalt, kes on vahetanud perekonnanime. Töötaja on saatnud e-posti teel elamisloa koopia, mille alusel ta viitab, et tema perekonnanimi on muutunud. Kas on vaja küsida põhjust, miks töötaja perkonnanime vahetas ja dokumendi originaali (abielutunnistust, kui ta peale abielu sõlmimist näit. meesterahvas on võtnud enda perkonnanimeks abikaasa perkonnanime).
Kas nimemuutus vormistada tööandja korraldusega või tuleb töölepingule lisada töölepingu lisa, milles on fikseeritud töötaja nimemuutus vastavalt sellest päevast, kui töötaja alusdokumendi esitas.
Kas töölepingu lõpetamisel peab märkima veel ka vana nime ja isikukoodi või piisab uuest nimest?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Töölepingu seadus töötaja nimemuutmise protseduuri ei reguleeri, seetõttu vastan Teile väljakujunenud isiklikust praktikast lähtuvalt. Võimalik, et Eesti suurim autoriteet asjaajamises, Tiiu-Reet Kõrven, annaks natukene erineva vastuse, kuid allpool kirjeldatud teguviis on siiani samuti toiminud.

Oma kutsetegevuses soovin ikka näha originaaldokumenti ja sellest ise koopia teha - siis saan olla kindel, et esitatud andmed on õiged. Originaaldokumendi peal on näha nii vana kui uus nimi.
Kuna töötaja uus nimi hakkab figureerima asjaajamises ja erinevates dokumentides, siis tuleb sellest ka teistele teada anda. Tööandja ise nime ei muuda, seetõttu saab ta anda välja korralduse, käskkirja vms., stiilis: lugeda alates...... töötaja Mari Maasikas uueks perekonnanimeks Kõrvits. Alus: abielutunnistus nr ...... välja antud ........ .
Ei näe põhjust töölepingut muuta, piisab nimemuutmise dokumentide lisamisest töötaja toimikusse. Töölepingu lõpetamisel võib selguse huvides lisada sulgudes juurde vana nime, sest personalitöötajate vahetudes on uuele inimesele asi siis selgem.
Head asjaajamist soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu