Tööõigus


Küsimus: Tähtajatu töölepingu salajane muutmine tööandja poolt31.03.2011

Töötan kohalikus omavalitsuses tähtajatu, täiskohaga töölepingu alusel 16. aastat. Paar aastat tagasi sai mulle teatavaks, et ma ei tööta enam täiskohaga, vaid see on nüüd 0,8 kohta. Kusjuures tööandja ei ole mind sellest teavitanud, kooskõlastamisest rääkimata. Kui pöördusin selgituste saamiseks tööandja poole, vastas ta, et mis vahet sellel on, kas täiskoha või 0,8 kohaga, midagi see ei muuda. Mina arvan teisiti ning loodan ka Teilt sellekohast selgitust. Olen tööl vanemametnikuna ning kehtib vastav palgaaste. Olles nüüd 0,8 koha peal, on võimalik mu palka vähendada. 0,8 koha puhul ei ole ka kohustust käia 40 tundi nädalas tööl. Palga muutusi on raske jälgida, sest aeg-ajalt on seda korrigeeritud.
Palun Teilt vastust minu küsimusele.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Austatud küsija, palun täpsustage, milline seadus reguleerib Teie töösuhet.
Teie kirjas on vastuolulisi fakte, mis raskendab õige vastuse koostamist.

1) Avaliku teenistuse seadus (ametisse nimetamise teel);
2) Töölepinguseadus (töölepingu sõlmimisega).

Lugupidamisega,
Merike Michelson