Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja võib avada töötajate isiklike riiete kappe?17.09.2012

Tere
Kas tööandja võib avada töötajate isiklike riiete kappe ilma töötaja kohalolekuta? Töötaja isiklike asjade privaatsus on kohe rikud ja kas see on karistatav?

Lugupidamisega

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
TLS § 28 lg 11 kohustab tööandjat "...austama töötaja privaatsust ja kontrollima töökohustuste täitmist viisil, mis ei riku töötaja põhiõigusi...".

Seega on oluline töötaja kapi uste (mis tõenäoliselt on tööandja omand) avamise põhjus. On ju oluline vahe, kas tehakse seda ukse remondi eesmärgil või soovist töötaja järgi nuhkida.

Kui töötaja eraelu ja privaatsust on põhjendamatult rikutud, siis tuleks sellest tööandjale kirjalikult teada anda ja nõuda rikkumise lõpetamist. Juhul, kui see tulemusi ei anna, võib kaaluda töötajapoolset töölepingu erakorralist ülesütlemist tööandjapoolse kohustuste olulise rikkumise tõttu TLS § 91 lg 2 alusel. Viimasega kaasneb tööandja kohustus maksta töötajale 3 kuu keskmise tasu suurune hüvitis.
Vastastikku lugupidavat töökeskkonda soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu