Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja oleks pidanud mind avalduse esitamisel kohe informeerima saadud puhkusetasu tagasimaksmise kohustusest?21.09.2012

Viisin puhkusel olles 17.juulil töökohta töölepingu lõpetamise avalduse, et soovin töölepingu lõpetada 21.08.12 ehk esimesel tööpäeval peale puhkust. 21.aug. lepingut lõpetama minnes anti töölepingu lõpetamise käskkiri, kus oli lõppsättes kirjas: Töötaja lõpparvest peetakse kinni 19 päeva tasu ette saadud puhkusepäevade eest TLS § 78 lg 3 alusel. Kuid minul oli niinimetatud tasud juba käes. Kas tööandja oleks pidanud mind kohe teavitama puhkusetasude tagasimaksest, kui töölepingu lõpetamise avalduse viisin? Kas tööandjal on õigus minult see raha tagasi nõuda ja millisel moel?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Puhkust arvestatakse kalendriaasta järgi: 01.01-31.12.
Kui töötaja võtab suvel puhkust, tekib alati olukord (kui just ei ole eelmisest aastast kasutamata puhkuse jääki), et puhkust saadakse poole aasta eest ette.
Kuna antud situatsioonis ei ole tegu töölepingu tingimuste muutmisega, siis sellest ekstra teavitamiseks tööandjal kohustust ei ole.
Küll oleks see olnud mõistlik, kuid reeglina tuleb see ilmsiks alles lõpparve koostamisel.
Töötajale makstud ettemakse võib tööandja töölepingu lõppemisel töötaja töötasust kinni pidada (TLS § 78 lg 3).

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@
metiabi.eu