Tööõigus


Küsimus: Kas võin töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui tööandja on käitunud minuga ebaväärikalt ja solvavalt?20.09.2012

Tere,
Kui tööandja on kohelnud töötajat ebaväärikalt ja lubanud seda teha kaastöötajal, siis kas võib kaaluda töötajapoolset töölepingu erakorralist ülesütlemist tööandjapoolse kohustuste olulise rikkumise tõttu TLS § 91 lõige1 (solvangud, töömeilide lugemine ilma töötajat teavitamata, lisatasust ilmajätmine kui teised palgasaajad on seda saanud, konkureerivate firmade hoiatamist, et tööle ei võetaks jne.).
Milline on mõistlik aeg töölepingu ülesütlemiseks kui näiteks meilide lugemise asjaolust on teada saadud?
Kas enne lepingu ülesütlemist on vaja kirjalikult tööandjat nendest asjaoludest teavitada ja kuidas leiab aset tõestamine, näiteks solvangute puhul, kui
tööandja kõike seda eitab, et pääseda 3 kuu keskmise tasu maksmisest.
Küsimust olen mitmel korral tööandjaga arutanud suuliselt, kuid olukord ei ole paranenud.
Olukord on seda imelikum, et tööandja on korduvalt väljendanud oma soovi töösuhet jätkata.
Probleemiks on asjaolu, et tööandja abikaasale, kes on samas firmas keskastmejuht, kellegi nägu lihtsalt ei meeldi ja isiklikku ja tööelu ei osata lahus hoida.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie poolt kirjeldatud asjaolud viitavad sellele, et töötajapoolne töölepingu erakorraline ülesütlemine TLS § 91 lg 2 alusel võiks tulla kaalumisele. Tuleb arvestada töötajapoolse tõendamiskohustusega. Ülalnimetatud alusel töölepingu lõpetamise edukus sõltub Teie poolt esitatavate tõendite kaalukusest. Oluline on ka Teie poolt kõikide vajalike protseduurinõuete täitmine enne töölepingu erakorralist ülesütlemist.
Kuna siinse portaali formaat ei võimalda kõiki asjaolusid teadmata ja tõendeid nägemata täpseid käitumisjuhiseid anda, siis soovitaksin esialgu minna spetsialisti juurde konsultatsioonile ja seejärel hinnata oma võimalusi. Tavaliselt tööandjad vaidlustavad töötajapoolse töölepingu erakorralise ülesütlemise ja kui töötaja "kodutöö" on nõrgalt tehtud, siis võib see töötajale endale täiendavaid kulutusi juurde tuua.
Isiklikust kogemusest võin siiski öelda, et vettpidavate tõendite olemasolul on selline töövaidlus võidetav.
Õigeid valikuid ja õigluse võitu soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu