Tööõigus


Küsimus: Kas sama tööandja juures teisele ametikohale minnes saab rakendada katseaega?25.09.2012

Tere,
Töötasin firmas pool aastat ühel ametikohal, peale seda muutsin poolte kokkuleppel ametikohta sama tööandja juures, mulle rakendati uuesti katseaeg 4 kuud. Neljast kuust on jäänud veel kaks kuud katseaega, ülemus ütles, et võib ka katseaega vähendada kui töötulemused on head. Kas katseaega vähendades tuleb sellest ka töötajat teavitada, sest praegu on olukord, kus andsin lahkumisavalduse katseja alusel, ülemus ütles, et ma ei saa seda teha, sest mu katseaeg on läbi kuna ta vähendas seda. Nüüd siis nõuab ta 30 päeva etteteatamist. Aga kuna mul uus töökoht juba olemas ja neile lubatud, et asun tööle 15 päeva pärast, ei ole võimalik mul 30 päeva oodata, kas tööandja saab ikkagi nõuda 30 päeva ette teatamist?
Teine küsimus oleks see, et kuna firmas, kus töötan, on kombeks töötaja lahkumisel arvestada maha palgast tema tööriiete raha, aga töölepingus ei ole punkti mis ütleks, et lahkumise korral võetakse vastav raha lõpparvest maha. Ning lõpparve tasutakse kahes osas, see tähendab et, töötaja viimasel tööpäeval makstakse välja lõpparve, kust on maha arvestatud tööriided ja kaks nädalat hiljem makstakse välja töötajale tema kuu lõikes teenitud tulemustasu. Kas tulemustasu arvestatakse siis lõpparve sisse ja tuleb kõik summad koos lõpparvega maksta?

Lugupidamisega,

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

1) Katseaega kohaldatakse üksnes töölepingu sõlmimisel, lepingu muudatus uue katseaja kohaldamist ette ei näe.
2) Tööandja peab maksma töölepingu lõppemise päeval töötajale kõik väljateenitud tasud (töötasu, kasutamata puhkuse hüvitise jne).
3) Tööandja majandustulemusest maksmisele kuuluv osa tuleb töötajale maksta pärast osa kindlaksmääramist, kuid hiljemalt kuue kuu möödumisel tööandja majandusaasta aruande kinnitamisest (TLS § 33 lg 3). Siit järeldus, kui lõpparve makstakse enne tulemuse osa kindlaksmääramist, siis makstakse see eraldi.
4) Mis puutub tööriiete tasaarvestusse, siis seda saaks teha ainult töötaja nõusolekul, kui töösuhte alguses oleks selline nõusolek etteantud ning osapooltele selgelt, arusaadavalt ning üheselt mõistetavalt kirja pandud.
Enne tasaarvestuse õiguse tekkimist antud nõusolek on tühine... (TLS § 78 lg 2).

Kokkuvõtteks: teist katseaega kohaldada ei saa, seega töölepingu ülesütlemisest etteteatamise aeg 30 kalendripäeva. Kokkuleppel võib töösuhte varem lõpetada (läbirääkimiste küsimus).
Lõpparve peab laekuma töösuhte viimasel päeval, tulemustasu pärast tulemuste selgumist. Tasaarvestust tööriiete eest tööandja teostada ei tohi, kuna pole eelnevalt kokku lepitud ja nõusolekut saanud.

Õiglast töösuhte lõpetamist soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu