Tööõigus


Küsimus: Ametikoha kaotamine ja uue sarnase loomine30.03.2011

Tööandja kaotas minu ametikoha, kuid samas tekitas uue ametikoha teise ametinimega. Sain koondamisteate. Samas tööülesanded on uuel ametikohal ca 95% samad. Kas seadus näeb ette, et tööandja peab pakkuma seda uut ametikohta kõigepealt minule või mitte?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Vastavalt TLS § 89 lg 3 tuleb enne töölepingu ülesütlemist koondamise tõttu pakkuda töötajale teist tööd. Kui Teie kvalifikatsioon vastab loodud uue ametikoha nõuetele, siis peab tööandja pakkuma tööd kõigepealt Teile.
Samas jääb mulle Teie küsimusest mulje, et tegelikult toimus ainult Teie ametikoha ümbernimetamine, mitte selle likvideerimine ja koondamine on seetõttu ebaseaduslik. Kui Te selles küsimuses tööandjaga kokkuleppele ei jõua, siis hinnangu koos sellest tulenevate tagajärgedega saab anda töövaidluskomisjon.

Lugupidamisega:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu