Tööõigus


Küsimus: Lapsevanema lisapuhkepäevad ja graafikujärgsed töötunnid31.03.2011

Töötan puhkekeskuses administraator-klienditeenindajana. Mul on kolm last, vanuses 17, 14 ja 3 (juunis saab 4). Olen varasemalt saanud 3 lisapuhkusepäeva kahe lapse pealt. Kas see kehtib ka praegu?

Kuna mul on ka öövahetused ja väike laps, kas sel puhul on mingeid lisasoodustusi? Kas öötöö pealt on seadusega ette nähtud lisatasu või on see ettevõtte otsustada?

Lepingus on kirjas järgnev lause: "Töötaja töötab täistööajaga vastavalt graafikule ja kasutatakse 12-kuulist summeeritud tööaega. Töögraafik koostatakse vastavalt tellimustele ja töökoormusele."
Kas see tähendab seda, et kui ei ole hooaeg ja töötunde tuleb vähem (meil on tunnitasu), siis miinimumpalka ettevõte maksma ei pea, vaid maksab reaalsete tundide alusel? Mis on miinimumpalk, mille töötaja peab kätte saama? Kas sellest arvestatakse midagi maha?

Tänan ette vastuse eest!

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Ühel vanematest on õigus saada alla 14-aastase lapse puhul kolm tööpäeva tasustatud lapsepuhkust (4,25 eurot) (TLS §63 lg1) ning kuni 10 tööpäeva tasustamata lapsepuhkust (TLS §64). Alla nelja aastase lapse kasvatamine töö- ja puhkeaja kasutamisel eeliseid ei anna.

Summeeritud tööaja arvestuse korral peab töötaja nädalas saama puhata vähemalt 36 tundi järjest (TLS §52 lg2).

Turismitöötajatel võib tööandja arvestusperioodi pikendada kollektiivlepinguga kuni 12 kuuni, tingimusel, et töötamine ei kahjusta töötaja tervist ja ohutust ning tööaeg ei ületa TLS § 46 lõikes 1 nimetatud piirangut.

Töölepinguseaduse § 45 lg 1 ütleb, et öötöö (kl 22–6) eest makstakse 1,25-kordset töötasu, kui ei ole lepitud kokku, et töötasu sisaldab tasu ööajal töötamise eest. Seega on antud kaks võimalust – kas nn lisatasu maksmine kõikide öösel töötatud tundide eest igakordse arvestuse alusel või öötöö tõttu suurendatud töötasu. Viimase variandi puhul peaks töölepingus olema näidatud öötöö eest makstav töötasu osa. Selguse saamiseks soovitan paluda tööandjalt sellekohast täpsustust. Summeeritud töötundide arvestusperioodi lõpp on Teie lepingu puhul aasta lõpus.

Vabariigi Valitsuse kehtestatud alammäärast madalamat töötasu ei või töötajale maksta (TLS §28 lg6). Alammäär vs. miinimumpalk on 1,73 eurot tunnis ning 278,02 eurot kuus.
2011 aasta väljamaksetel on tulumaksuvaba miinimum 144 eurot, tulumaks 28,14 eurot (278,02-144 -21%),
töötuskindlustus (2,8%) 7,78 eurot (278,02-2,8%).

Lugupidamisega,
Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu