Tööõigus


Küsimus: Kuidas lõpetada tööleping, kui väikese lapse tõttu ei soovi öistes vahetustes töötada?02.10.2012

Olen momendil sünnituspuhkusel. Laps on kolme kuune. Õigus vanemahüvitisele hakkab alates 9.10.2012. Vanemahüvitise õigusest loobusin ja andsin selle isale. Ise soovin tööle minna alates 9.10.2010.
Kuid töögraafik on öine ja päevane vaheldumisi. Öösel töötamist ei soovi! Kas mul on õigus nõuda päevast tööd? Kui jah (tööandjal pole mulle võimalik ainult päevast tööd anda, sest minu paariline pole nõus ainult öösiti tööl käima ja osakonnal pole muud tööd pakkuda), siis kuidas tuleks tööleping lõpetada ja millisel juhul on õigust töötuskindlustushüvitisele? Olen firmas arvel olnud 7 aastat.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Juhul kui Te enne lapse sündimist töötasite vaheldumisi öises ja päevases vahetuses, siis võib eeldada, et see oli üks töölepingus kokkulepitud tingimusi. See eeldus kehtib ka siis, kui töölepingus vastav märge puudub, kuid oma pikaajalise faktilise käitumisega (graafiku alusel töötamine) olite seda aktsepteerinud.
Saan aru, et praegu soovite sõlmida töölepingu muudatust perekondlike kohustuste täitmise eesmärgil, aga seda saab teha üksnes poolte kokkuleppel. Kui tööandja sellega nõus ei ole, tuleb jätkata tööd kokkulepitud tingimustel.
Teine võimalus on Teil endal tööleping erakorraliselt ilma etteteatamistähtaega järgimata üles öelda TLS § 91 lg 3 alusel (perekondlike kohustuste täitmine). Paraku ei kaasne sellega õigust töötuskindlustushüvitisele.
Tööandjal endal on keelatud töötajaga töölepingut erakorraliselt üles öelda põhjusel, et töötaja täidab olulisi perekondlikke kohustusi.
Kuna Te olete väikelast kasvatav vanem, siis koondamise korral on Teil tööle jäämise eelisõigus, mis tähendab seda, et enne Teid tuleb teised sama töö tegijad eest ära koondada.
Juhul kui tööandja on valmis seadust rikkudes Teid "poolte kokkuleppel" ära koondama, mis annaks Teile õiguse Töötukassa hüvitistele, oleks see tema poolt väga libedale teele minek.
Soovides Teie lapsele ja kogu perele õigeid valikuid:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu