Tööõigus


Küsimus: Pensionäri töökoormuse muutmine31.03.2011

Olen koolis õpetaja, kvalifikatsioonilt vanemõpetaja. Kuna olen pensionär, siis vähendasin omal soovil ja direktoriga kokkuleppel töökoormust. Selle tulemusena tuli tööle võtta uus õpetaja. Mul oli kaks eriala, jätkasin neist ühel - selle ala tunde on nädalas praegu 6, olin sellega nõus. Kas nüüd on võimalik ilma minu nõusolekuta vähendada minu tundide arvu? Olen terve ja tegus, probleeme ei ole, käskkirjadega kiita saanud.
Mõnel õpetajal ei jätku täiskoormust, kuigi on mitmed, kellel on koormust üle. Õppealajuhataja ütles, et jätame ühe tunni ning vaatame, kas siis käid veel koolis.
Kas oskate viidata mingile seaduse paragrahvile, millega end kaitsta?
Tänan!

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
TLS § 28 lg 2 p 1: Tööandja on kohustatud kindlustama töötaja kokkulepitud tööga...
Ülaltoodust lähtudes saab tundide arvu vähendada siis, kui see on kokku lepitud Teie töölepingus.

Lugupidamisega:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu