Tööõigus


Küsimus: Kas töölepinguga tohib nii kokku leppida, et mul on ainult 1 puhkepäev korraga?05.10.2012

Minu tööpäevad on väga pikad jäädes vahemikku alates 8.00-23.00 kuni 8.00-04.00. Peale pikka tööpäeva järgneb vaid 1 vaba päev. Töölepingus on: töötaja töötab puhkepäevadel ja teeb ületunnitööd järgmistel juhtudel:
-tööülesande lõpuleviimiseks,
-kui maja üldine töökorraldus seda nõuab.
Kui tööandjaga rääkisin tööpäeva pikkusest, siis vihjaski ta sellele, et töölepingus on nii kirjas. Kas selleks on seaduslik õigus? See "töökorraldus" on juba eelnevalt töögraafikusse sisse pandud, ehk siis tean juba ette, et oktoobris on poole ööni tööpäevi küllalt. Tegemist ürituste korraldusega.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Vaatamata töölepingus kinnitatud kokkuleppele (töötada teatud juhtudel puhkepäevadel ja ületundidega), tuleb siiski kinni pidada töölepinguseaduses sätestatud igapäevasest ja –nädalasest puhkeaja nõudest (TLS § 51; § 52).

Juhul kui töötaja töötab 24-tunnise ajavahemiku jooksul rohkem kui 13 tundi, tuleb talle pärast töötamist anda täiendavat puhkeaega võrdeliselt 13 töötundi ületanud tundide arvuga. Näiteks kui töötaja töövahetuse pikkus oli 15 tundi, peab ta sellele järgnevalt saama puhkeaega 13 tundi (11 tundi igapäevane puhkeaeg + 2 tundi). Iganädalane puhkeaeg summeeritud tööaja arvestuse korral peab töötaja nädalas saama puhata vähemalt 36 tundi, kuupõhise töötasu korral 48 tundi järjest.
Kui vahetult pärast tööpäeva lõppu täiendavat vaba aega ei ole töötajale võimaldatud, tuleb ületöötatud tunnid hüvitada rahas 1,5 kordselt.
Kui tööaeg langeb ööajale (kell 22.00 kuni 6.00), maksab tööandja töö eest 1,25-kordset töötasu, kui ei ole lepitud kokku, et töötasu sisaldab tasu ööajal töötamise eest (TLS § 45 lg 1).

Mõistlikku tööaega ja -korraldust soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu