Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja võib nõuda tõendit, kui soovin töölepingut lõpetada erakorraliselt seoses vajadusega hooldada lähedast?03.10.2012

Soovin töölepingut lõpetada erakorraliselt seoses lähedase hooldusega. Kas pean tööandjale esitama ka mingi meditsiinilise tõendi? Arst ütleb, et ei, et pole sellist tõendit. Tööandja aga keeldub tunnistamast erakorralist lõpetamist. Olen niigi juhtunu pärast šokis ja ei oska midagi teha.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Kui lähedase hooldamiseks on tõesti vajadus ja on kaalukad põhjused, miks just Teie seda tegema peate (perekonna otsus, Teie ja hooldatava elukoht, moraalsed aspektid, nt praegu hooldamist vajav inimene on osalenud Teie kasvatamisel vms), siis peaks Teil olema põhjus tööleping erakorraliselt üles öelda TLS § 91 lg 3 alusel.
TLS § 95 lg 2 nõuab, et töölepingu erakorraline ülesütlemine oleks põhjendatud kirjalikult taasesitatavas vormis. Tuleb vahet teha põhjendamis- ja tõendamiskohustusel.
Andmeid kellegi tervisliku seisundi kohta loetakse delikaatseteks isikuandmeteks ja diagnoosiga arstitõendit ei tohiks kolmandad isikud, nt tööandja, küll nõuda. Seetõttu ei näe ma takistust Teiepoolseks töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks, kui teete seda koos põhjendusega ja viidetega, kus Teie väiteid kontrollida saab, kirjalikult taasesitatavas vormis. Küll aga tuleb valmis olla selleks, et tööandja võib 30 päeva jooksul TL erakorralise ülesütlemise vaidlustada kas töövaidluskomisjonis või kohtus. Sellisel juhul peaksite olema valmis tõendeid esitama, olgu selleks siis arsti hinnang Teie lähedase iseendaga toimetuleku kohta, naabrite või sugulaste tunnistused jne.
Soovides kõike paremat Teie lähedasele:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu