Tööõigus


Küsimus: Kas mul on õigus nõuda öötöö ja ületunnitöö väljamaksmist rahas, kui tööandja ei võimalda vaba aega?04.10.2012

Tere Tiit.
Pöördun Teie poole sellise murega, millele ise lahendust leidnud ei ole. Mul tekivad iga kuu ületunnid (vahel vaid 3-4, vahel aga lausa 12-15 tundi). Samuti on öiseid töötunde kuu jooksul vähemalt 25 tundi. Mul on kuupalk (töölepingus ei ole kirjas, et sisaldab tasu öötundide eest) ja ka ületunde ei tasustata. Palgajuhendis on kirjas, et nii öötöö kui ka ületunnid hüvitatakse vaba aja andmisega. Tegelikult see aga ei ole võimalik (meid on 2 töötajat sellel alal ja töötame vahetustega), sel juhul peaks lisatöötaja võtma, kes sel ajal majas oleks, kui meil lisa vaba aeg, kuna amet on selline, et kogu aeg peab keegi olemas olema ja seega lisaaja andmine polegi tegelikult võimalik. Kas mul on õigus nõuda sel juhul öötöö ja ületunnitöö väljamaksmist rahas, kuna tööandja on loonud töösüsteemi sellise, et vaba aja andmine pole võimalik?

Ja äärmuslik juhtum - mida saab tööandja teha, kui ma lihtsalt keeldun tööle tulemast, kui minu selle kuu normtunnid on täis. Töölepingus on kirjas, et minu tööaeg on 40 tundi nädalas ja selle kokkuleppe olen ma ka täitnud siis. Olen lihtsalt niivõrd üleväsinud, et "juhe jookseb kokku" lihtsalt juba. Või tuleb tõesti kasutada äärmuslikku varianti ja minna töökaitsesse?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie antud olukorra kirjelduse järgi võib eeldada tööandja poolset kohustuste rikkumist ja näen siin reaalset töövaidluse kohta kas vahetult tööandjaga või siis töövaidluskomisjonis.
1. Aluse nõuda rahalist hüvitist öö- ja ületundide eest annavad TLS §§ 44-45.
2. TLS § 44 lg 1 nõuab ületunnitöö tegemiseks vastavat kokkulepet tööandja ja töötaja vahel. Kokkuleppe puudumisel ei saa tööandja ületundide tegemist nõuda kui tegemist pole just kahjude ärahoidmisega ettenägematute asjaolude tõttu.
3. Mida saab tööandja teha, kui Te keeldute ületunde tegemast? Juhul, kui Te olete mõistliku aja jooksul tööandjat sellest kirjalikult informeerinud, siis seaduse kohaselt mitte midagi. Milliseid ebaausaid võtteid peale seda tööandja Teie suhtes kasutama hakkab (kui hakkab), ei saa ma ette ennustada.

Kui olete siiski otsustanud oma õiguste eest seista, arvestades tööandjapoolse võimaliku vastutegevusega, siis soovitan enne tegutsema hakkamist minna spetsialisti konsultatsioonile, et kindlustada omalt poolt "täispanga peale" minek. Protseduurireegleid osaliselt järgimata jättes võib muidu tulemus osutuda hoopis vastupidiseks. Olen seda oma praktikas kogenud, et ei saanud kliendi huvisid kaitsta, sest kliendi eelnevaid, emotsioonidest tingitud tegevusi, ei olnud võimalik enam olematuks teha.
Soovides häid töösuhteid ja õiglast töökoormust:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu