Tööõigus


Küsimus: Kas samas omavalitsuses ei tohi töötada suurema koormusega kui 1,0?04.10.2012

Töötan Haridusministeeriumile alluvas koolis 0,25 kohaga raamatukogus. Nüüd tahaksin minna lisaks kohalikule omavalitsusele kuuluvasse kooli tööle, samuti raamatukogusse 1,0 kohaga. Sealne direktor ütles, et kuna tegemist ühes vallas asuvate asutustega, on mul lubatud vaid 0,75 kohta. On see tõsi?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Töölepingu seadus ei näe ette võimalust töötada suurema koormusega, kui 40 tundi nädalas. Seda peaks töötaja ise jälgima. Mis üle selle, on ületunnid ja tuleb tasustada 1,5-kordselt. Planeerida töölepinguga sisse suurem koormus, on seaduse rikkumine ja ilmselgelt samas omavalitsuses samas valdkonnas olev tööandja ei saa väita, et temal puudub info töötaja teise töökoha suhtes.
Soovides töökohta, mis normaalkoormusega ära toidab:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu