Tööõigus


Küsimus: Mitme päeva jooksul pean tööandja töölepingu muudatuse ettepanekule vastama?09.10.2012

Seoses rahaliste raskustega said meie töötajad täna töölepingu muudatuse, kus kõikide töötajate töökoormust on alandatud 0,1 peale ja sellega seoses muutub ka palk. Olen aga rase ja läheksin 1. jaanuarist dekreeti. Kas sellist muudatust saab üldse minu peal rakendada? Olen tööl tähtajatu töölepinguga. Kui ma antud tingimustega nõus ei ole, siis mis on võimalused, mida nad sellisel juhul minu peal rakendada saavad?
Kui peaks tekkima olukord, et mind koondatakse, kas see mõjutab kuidagi ka minu emapalka?

Samuti on lepingud tehtud tagasiulatuvalt, ehk saime muudatused täna kätte aga muudatuse jõustumise kuupäevaks on 1. oktoober 2012, kas selline asi on üldse lubatud?

Kas oskate öelda ka seda, mitme päeva jooksul pean antud töölepingu muudatusele vastama?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Töölepingu seadus ei määra aega, mille jooksul üks töölepingu osapool peab teise osapoole ettepanekule vastama. Lähtuda tuleks mõistlikkuse printsiibist - s.t. töötajal peaks olema mõistlik aeg ettepaneku sisuga tutvumiseks, vajadusel spetsialistiga konsulteerimiseks vms. Samas ei tohiks need olla ettekäändeks, et töötaja saaks vastusega sihilikult viivitada ja seeläbi halvata tööandja tegevust.

Olete teistest töökaaslastest oma raseduse tõttu soodsamas olukorras - Teid ei tohi koondada. Seda tingimusel, et tööandja jätkab tegevust (TLS § 93). Juhul, kui Te töölepingu muudatusega ei nõustu, tuleb jätkata sõlmitud töölepingu täitmist endistel tingimustel. Teisi töötajaid, kes seaduse erilise kaitse alla ei käi, võib tööandja muudatustega mitte nõustumise korral koondada.

Mis puudutab lepingu muudatust tagasiulatuvalt, siis minu hinnangul on see vastuolus hea usu põhimõttega ja see oleks vaidlustatav. Juhul, kui keegi siiski nõustub töölepingu muudatusega, mis tagasiulatuvalt alandab tööaja normi 0,1 peale, siis minu hinnangul on juba tekkinud ületunnid, mis tuleks hüvitada samas mahus vaba ajaga või rahas 1,5-kordselt kinni maksta.
Soovides ettevõtte püsimajäämist ning raskete aegade üleelamist ja seeläbi töökohtade säilimist:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu