Tööõigus


Küsimus: Kui pikalt on õigus oma töögraafikut ette teada?10.10.2012

Tere!
Summeeritud tööaja arvestusperiood on 6 kuud, töötan graafiku alusel. Kui pikalt peab olema töögraafik ette valmis?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töölepinguseaduses ei ole tööajakava etteteatamiseks sätestatud konkreetset päevade arvu. Küll aga tuleb lähtuda selle kehtestamisel üldisest hea usu põhimõttest ning teha tööajakava teatavaks selliselt, et töötajal oleks piisavalt aega sellega tutvuda ning oma eraelu korraldada.

Lisaks töötingimuste teavitamise kohustusele (TLS § 5), kohustub tööandja teatama töötajale tööajakava teatavaks tegemise tingimused, s.h. arvestusperioodi pikkuse ja tööajakavast etteteatamise aja (TLS § 6 lg 6).

Mõistlikkust ja hea usu põhimõtte järgimist soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu