Tööõigus


Küsimus: Mis aja jooksul tagantjärgi on töötajal õigus saada nädalavahetuse koolituspäevade eest vaba päeva või tasu?11.10.2012

Kui tööandja on jätnud nädalavahetuse koolituspäevade eest tasumata ja ka vaba päeva pole antud, kui pika aja jooksul on töövõtjal neid tagant järele õigus saada?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Vastavalt "Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse" § 6, on töösuhtest tulenevate nõuete esitamise tähtaeg üldjuhul 4 kuud, v.a. töölepingu ülesütlemise nõude tähtaeg (30 päeva) ja töötasu nõue (3 aastat).
Tähtaegadest ja protseduurireeglitest kinnipidamist soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu