Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja saab ühepoolselt viia üle summeeritud tööajale ja kas see peaks laienema kogu kollektiivile?11.10.2012

Kui tööandja soovib töölepingut muuta (viia sinna sisse summeeritud tööaja, siiani ei ole töötanud summeeritud aja alusel), kas tal on selleks ainuõigus või peab olema ka töötajapoolne nõusolek? Millised on üldse summeeritud tööaja sisseviimise nõuded? Kas see peaks olema tervel kollektiivil või on tõesti võimalik, et osa kollektiivi töötab summeeritud ajaga, osa mitte?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie küsimusest saan aru, et tööandja soovib töölepingut muuta. Vastavalt TLS § 12 saab töölepingut muuta üksnes poolte kokkuleppel. Selles tuleks ühiselt kokku leppida, vormistades see näiteks töölepingu lisana. Kui kokkulepet ei saavutata, siis tuleb jätkata tööd endistel tingimustel.
Seda, kas summeeritud tööaja arvestust rakendatakse ainult osadele töötajatele või kogu kollektiivile, otsustab tööandja, lähtudes töökorralduse huvidest ja sõlmides vajadusel töötajatega vastavad kokkulepped (töölepingute muudatused). Isiklikult ei pea põhjendatuks kogu asutusele ühesuguse tööaja arvestuse kohaldamist. Näiteks kaupluseketi saalitöötajate summeeritud tööaja arvestus tundub igati mõistlik, samas tundub raske põhjendada sama kaupluseketi kontoritöötajate summeeritud tööaja arvestust, kes töötavad E-R kl 9-17.30.
Oluline on, et tööandja kohtleks omavahel võrreldavaid töötajate gruppe võrdselt.
Õiglast ja võrdset kohtlemist soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu