Tööõigus


Küsimus: Kas sama tööd tegevad kolleegid peaksid sama kuutasu korral tegema ka võrdse arvu tunde?11.10.2012

Meid on kaks inimest, kes me töötame siis vahetustega. Vahetuse pikkused on erinevad, oleneb päevast ja tehtud broneeringute arvust. Meil ei ole summeeritud tööaeg (lepingus sellekohane märge puudub ja ka muu info selle kohta). Tekkinud on aga selline olukord, kus minul on pea iga kuu rohkem töötunde (isegi mõni tund üle kuu normtundide), kui teisel töötajal (jääb normist tavaliselt 20 tundi puud). Meil on aga kuupalk, olenemata tundide arvust. Kas peaks olema nii, et kuupalgaga töötajatel peaks olema võrdselt tunde?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Vastavalt TLS § 3, on tööandja kohustatud järgima võrdse kohtlemise põhimõtet. Kuna tööandja on kokkulepitud mahus töö mitteandmise korral kohustatud maksma töötajale keskmist tasu, siis näen Teie kirjeldatud olukorras võimalikku ebavõrdset kohtlemist. Juhul, kui tööandja alaliselt võimaldab ühel töötajal oma kokkulepitud kuutasu kergema vaevaga kätte saada, siis on see minu hinnangul ühe töötaja eelisolukorda asetamine. Tööandja peaks reguleerima mõlema töötaja koormuse võrreldavaks.

Ületunnid kuuluvad hüvitamisele eelkõige samas mahus vaba aja andmisega või rahas 1,5-kordselt TLS § 44 lg 6 alusel.
Õiglast töökoormust soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu