Tööõigus


Küsimus: Kuidas 7 asemel jääks tööle 3 täiskohaga õpetajat?04.04.2011

Kas pakuksite lahenduse?
Ühte ainet annab põhikooli ulatuses 7 õpetajat:
1 õpetaja - 3 tundi (üle 20 tunni annab teises koolis, naabruses);
1 õpetaja - 6 tundi (üle 20 tunni annab teises koolis, naabruses);
1 õpetaja - 9 tundi (üle 20 tunni annab teises koolis, naabruses);
1 õpetaja - 13 tundi;
1 õpetaja - 22 tundi (täiskoormus);
1 õpetaja - 8 tundi, annab veel teisi tunde meie koolis;
1 õpetaja - 8 tundi, annab veel teisi tunde meie koolis.

Sooviksin, et oleks kolm õpetajat täiskoormusega, kes vastutaksid ka koolis õpetatava aine eest. Meil ei ole lihtsalt rohkem tunde võtta.
Milline võimalus on teistele leping üles öelda?
Teeksin sisemise konkursi, kes soovib meie koolis õpetada täiskoormusega ning seejärel teised koondaks.
Kas nii jääb seaduste raamidesse, sest me ei soovi nende ülejäänud 4 õpetaja asemele kedagi võtta (kolmest õpetajast piisab).
Tänan minuga mõtlemast!

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Eeldan, et töötate gümnaasiumis, kus sõltuvalt pedagoogi ametikohast on aineõpetajal täistööajana 18-22 õppetundi nädalas. Tõepoolest on mõistlik korraldada töötamine selliselt, et töötulemused oleksid mõõdetavad ning ühtlasi kaasneks ka töötajapoolne vastutus.

Töölepinguseaduse §89 lg1 alusel võib tööandja töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu, kuid ei tohi unustada, et koondamise puhul on tööandja kohustus pakkuda töötajale võimaluse korral teist tööd (TLS §89 lg3).
Kui selline võimalus puudub ning on täidetud muud seadusest tulenevad tingimused, jääb antud paragrahv seaduse piiridesse.

Tulemuslikku konkurssi ning häid lahendusi soovides,
Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu