Tööõigus


Küsimus: Tööaeg ja religioon - kas tööandjal on kohustus muuta minu töögraafikut vastavalt minu usu nõuetele?17.10.2012

Töötan töökohas, kus töö toimub vahetustes ja seega satub ka töövahetus nii laupäevale kui ka pühapäevale. Olen Seitsmenda Päeva Advendistide koguduse liige, kus hingamispäeva pühitsetakse laupäeviti. Kas on kuskil seaduses kirjas, et tööandjal on soovitav või kohustus muuta minu töögraafikut vastavalt minu usu nõuetele. Töökohta ei tahaks aga kaotada, sest palk on ka oluline.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Tööandja peab tagama töötajate kaitse diskrimineerimise eest, järgima võrdse kohtlemise põhimõtet ning edendama võrdõiguslikkust vastavalt võrdse kohtlemise seadusele ja soolise võrdõiguslikkuse seadusele (TLS § 3).

Võrdse kohtlemise seadus ja soolise võrdõiguslikkuse seadus sätestavad põhimõtte, et võrdseid isikuid tuleb samas olukorras võrdselt kohelda.
Seetõttu ei saa tööandjalt nõuda möönduste tegemist Teie poolt esitatud küsimuse osas. Tööajakava koostamise käigus on tööandjal kohustus jälgida, et nädalavahetuse tööpäevad oleks jagatud võrdväärselt kõigi töötajate vahel.

Jätkuvat töösuhet ning hingerahu soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu