Tööõigus


Küsimus: Kas töölepinguga saab fikseerida, et ületunnitöö tasu on 60% tunnitasust?12.10.2012

Tere!
Töötan erafirmas. Tegin suvel suure koguse ületunde, välja makstakse see meile kord kvartalis. Firmasiseselt on paika pandud, et ületunnitariif on 60% tunnitasu määrast. Ka töölepingus on see nii kirjas. Kas erafirmal on seaduspärane tööleping, kui mina lähen vastutustundliku kodanikuna tööle ja nemad maksavad ainult 60% tunnitasust?
Jäädes vastust ootama ja ette tänades murelik töötaja.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Eesti Vabariigi töölepingu seadus kehtib kõikidele Eestis registreeritud ettevõtete töösuhetele - ka erafirmadele ja välismaist päritolu Eestis tegutsevatele kauplusekettidele.
Ületunnitööd reguleerib TLS § 44, mille alusel ületunnitöö rahas hüvitamise korral tuleb maksta 1,5-kordset tunnitasu.
Juhul, kui Teile tõesti makstakse ületundide eest ainult 60%, mitte ei suurendata tunnitasu 60% võrra, siis on tegemist seaduse rikkumisega ja on põhjust pöörduda tööinspektori poole.
Ausaid töösuhteid soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu