Tööõigus


Küsimus: Mida peaksin tegema, kui tööandja ei maksa ületundide eest?19.10.2012

Töötan turvafirmas. Meil on töölepingu järgi summeeritud tööaeg 3-kuulise arvestusega. Igakuuliselt on makstud kõigi töötatud tundide eest. Ka ületundide osa eest tunnihindega 1,95 (mis sisaldab ka öötunde), kolme kuu möödudes oli mul kokku töötatud 62 ületundi, kuid 50 % lisatasu ületundide eest ei makstud. Vaba aega kolme kuu jooksul ei pakutud. Tööandja ütles, et ületundide koefitsient on 1,0, mitte 1,5. Töölepingu muudatusest pole keegi mulle teatanud ja juunis maksti veel koefitsiendiga 1,5 ületundide eest. Kuidas ma peaksin edasi tegutsema, kas ainus võimalus on tööinspektsiooni avaldus teha?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Kõigepealt peaksite olema valmis ületundide tegemist tõendama (graafikud, vahetuse aruanded jms), seejärel tööandjalt kirjalikult taasesitatavas vormis nõudma ületundide hüvitamist, andes selleks ka mõistlik aeg. Vastavalt seadusele hüvitatakse ületunnid eelkõige vaba ajaga, kui ei ole kokku lepitud ületundide hüvitamist rahas. Rahalise hüvitise korral ei saa tasu olla vähem, kui 1,5-kordne. Juhul kui tööandja keeldub jätkuvalt ületundide hüvitamisest, tuleks pöörduda oma õiguste kaitseks töövaidluskomisjoni.
Rahumeelset ja õiglast lahendust soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu