Tööõigus


Küsimus: Töögraafik tehakse töötajatele kättesaadavaks vaid 3 päeva enne uue kalendrikuu algust, kuidas on võimalik seda olukorda muuta?24.10.2012

Tere,
Lugesin Teie varasematest vastusest, et töögraafiku teatavaks tegemiseks ei ole tööseaduses konkreetset tähtaega ning tuleb lähtuda heast tavast ja sellest, et inimene jõuaks töögraafiku järgi oma elu korraldada.
Nagu mina sellest aru saan, ei ole normaalne, kui juba VALMIS tehtud töögraafikut hoitakse kui riigisaladust juhtide arvutites ning ei tehta seda teatavaks varem, kui 3 päeva enne selle kehtima hakkamist?
Kui töötaja on puhkusel või haige, siis PEAB ta ise kalendrikuu 3 viimase päeva jooksul (mitte varem!) kohale minema, et teada saada, kas ta on kuu esimesel päeval tööl või mitte. Töögraafikut meiliga ei saadeta ja telefoni teel ei avaldata. Nii kujuneb väga tihti olukord, kus inimene reedel ei tea, kas ta on tööl esmaspäeval või kolmapäeval ning ei tea, kas on tööl reedel ja nädalavahetusel... See ei ole ju hea tava?
Minul isiklikult seda probleemi ei ole, kuid tean ettevõtet, kus nii käitutakse. Mida saavad sellise firma töötajad teha olukorra muutmiseks - ametlik töövaidlus; ühine pöördumine tööandja poole vms?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Tööandjal on kohustus töötajale selgeks teha tööajakava teatavaks tegemise tingimused, s.t. arvestusperioodi pikkus ja tööajakavast etteteatamise aeg (TLS § 6 lg 6).
Kui tööandja pole seda siiani teinud, siis soovitan töötajate usaldusisiku puudumisel esitada kirjalikus taasesitavas vormis oma nõudmised ning määrata selle täitmiseks mõistlik tähtaeg. Seda võiks teha kollektiivselt ilma, et keegi isiklikult selle nõude võimalikku negatiivset mõju võiks tajuda.
Kui ametlik pöördumine tulemust ei anna, võib tasuta nõu küsida tööinspektorilt, kelle pädevuses on töökeskkonna kontroll vms. toimingud, mis aitab ehk õigeaegsel sekkumisel tööstressi ning teisi rikkumisi ära hoida.
Töölepingust tulenevad vaidlused lahendatakse töölepinguseaduses ja individuaalse töövaidluse lahendamise seaduses sätestatud tingimustel ja korras (TLS §114).

Lootust paremasse homsesse!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu