Tööõigus


Küsimus: Soovin asuda tööle teises linnas ning lõpetada praeguse töösuhte võimalikult kiiresti - kuidas peaksin toimima ning millised on riskid?24.10.2012

Tere,
Soovin vahetada töökohta ning asuda tööle teises linnas. Kas saan lahkumisavalduses märkida, et soovin kehtiva lepingu lõpetada 3-5 päeva pärast või on tööandjal õigus mind pikemalt kinni hoida. Mida see "pikemalt kinnihoidmine" praktikas tähendab - milliseid sanktsioone saab tööandja rakendada? Kuidas peaksin toimima, kui on vajadus leping lõpetada võimalikult kiiresti.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Korralisest töölepingu ülesütlemisest peab töötaja tööandjale ette teatama vähemalt 30 kalendripäeva (TLS § 98 lg 1).
Kui ei saavutata muud kokkulepet, on tööandjal õigus Teid etteteatamiseks ettenähtud 30 kalendripäeva kinni hoida.

Kui tööandja või töötaja teatab ülesütlemisest ette vähem, kui on seaduses sätestatud või kollektiivlepingus kokku lepitud, on töötajal või tööandjal õigus saada hüvitist ulatuses, mida tal oleks olnud õigus saada etteteatamistähtaja järgimisel (TLS § 100 lg 5).

Pooli rahuldavaid kokkuleppeid soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu