Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja oma allkirjaga minu avaldusel nõustus selle sisuga või kinnitas avalduse vastuvõtmist?25.10.2012

Tere,
Pöördusin mõni aeg tagasi Teie poole ja sain ka vastuse. "Küsimus: Kas lõpparvega koos saan nõuda ka tulemustasu või arvestatakse ja tasutakse see hiljem?" 05.10.2012.

Nüüdseks olen esitanud § 85 lg 1 alusel lahkumisavalduse, kus esitasin TLS § 31, 84 lg 1, Võlaõigusseaduse § 679 lg 1 ja 2 alusel nõude maksta välja mulle viimasel tööpäeval kõik minu müügilepingutelt sõlmitud töötasu. Tööandja kirjutas avaldusele alla, et on selle kätte saanud. Nüüdseks on nädal möödas ja on vaikus. Kas ma peaksin veel midagi tegema või on tööandja nüüd kohustunud minu nõude välja maksma ning on andnud oma nõusoleku? Kas on tema asi mulle teha ettepanek, kui soovib kokkuleppel väljamaksmise perioodi pikendada, nt maksta siis kui K.A või klient on kohustused täitnud, maksnud vms? Praegu olen mina oma käigu teinud ja jäänud ootele.

Kas on oht, et tööandja on küll avalduse kätte saanud, kuid ei ole oma nõusolekut andnud. Seega on oht, et peale töölepingu lõppemist kaotan õiguse töötasu nõuda?

Lisaks on töölepingus punkt, et ilma eelnevalt proovimast tööandjaga kokkuleppele jõuda, töövaidluskomisjoni poole pöördumine on karistatav trahviga. Kas minu lahkumisavalduse esitamist ja ettepanekut väljamaksele saab pidada kokkuleppele jõudmise proovimiseks?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töölepinguseaduse § 85 lõige 1 alusel lõpetatavast töösuhtest peab töötaja tööandjale ette teatama vähemalt 30 kalendripäeva (TLS § 98 lg 1).
Tööandja peab maksma töölepingu lõppemise päeval töötajale kõik väljateenitud tasud (töötasu, kasutamata puhkuse hüvitise jms). Seega on töölepingu seaduslik lõppemise päev 30 kalendripäeva arvestades selle teatamisest.

Kui töötaja teatab ülesütlemisest ette vähem, kui on seaduses sätestatud, on tööandjal õigus saada hüvitist ulatuses, mida tal oleks olnud õigus saada etteteatamistähtaja järgimisel TLS § 100 lg 5).
Saamata jäänud töötasu on õigus nõuda peale töösuhte lõppu töövaidluskomisjoni või kohtu kaudu. Töötasu nõude esitamise tähtaeg on kolm aastat (Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus § 6 lg 3).

Õiglast ja valutut töösuhte lõppu!


Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu