Tööõigus


Küsimus: Mida teha, kui läbirääkimistel leppisime tööandjaga kokku tingimused, töölepingus on välja pakutud aga hoopis kehvemad?26.10.2012

Läksin tööle turvafirmasse. Lepingueelsetel läbirääkimistel lubati mulle tunnitasu suuruses 2,50 eurot. Kirjalikus töölepingus on sellest saanud sõnastus - töötasuks on EV- kehtiv tunnipalga alammäär.
Katseaja pikkuse leppisime ka suuliselt kokku, et on 2 kuud, kuid lepingus on sellest saanud 4 kuud. Olen kvalfik. tunnistusega ja 3-aastase töökogemusega turvatöötaja.
Olen selles firmas teinud 2 14-tunnist vahetust.
Millised on nüüd minu õigused ja kas ma pean tööle minema, kui tööandja pole kirjalikus lepingus fikseerinud neid tingimusi, milles suuliselt kokku leppisime?
Kas mul on õigus keelduda töölepingu allkirjastamisest ja töökohustuste täitmisest, kuna leian, et tööandja pole minu suhtes käitunud mõistlikult ja heas usus?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Töölepingule, mille tingimustega Te nõus ei ole, ei saa keegi sundida Teid alla kirjutama.
Kuna osades töölepingu olulistes tingimustes (töötasu) puudub siiani kokkulepe, siis ei pea ma edasist töötamist kohustuslikuks. Mõistlik oleks siiski tööandjat sellest kirjalikult teavitada, et kuna Teie jaoks suuliselt kokku lepitud olulised tingimused erinevad kirjapandust, loete Te, et tööleping on jäänud sõlmimata.
Mõistlikku lahendust soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu