Tööõigus


Küsimus: Kas töötajat tohib peale graafikujärgset tööaega kinni hoida?05.04.2011

Tere,
Töötan öösiti 00:00-st kuni 08:00-ni ehk graafiku järgselt kokku 8 tundi.
Kas tööandja võib hoida töötajaid kauem kinni, kui on graafikus ette nähtud? Probleem on selles, et tööandja ei luba enne koju minna, kui töö on tehtud (s.h antakse juurde erinevaid töid). Tegemist on öökoristajaga restoranis ning kui tööga valmis ei jõua, siis koju ei lubata ja kinni ka ei maksta.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Kokkulepe, mille kohaselt töötaja, kes töötab ööajal vähemalt kolm tundi oma igapäevasest tööajast või vähemalt kolmandiku oma iga-aastasest tööajast (öötöötaja), on kohustatud töötama keskmiselt rohkem kui kaheksa tundi 24-tunnise ajavahemiku jooksul seitsmepäevase arvestusperioodi kohta, on tühine (TLS§50 lg1).

Tööandja ei saa nõuda pikemat tööaega, küll aga saab nõuda tehtud töö eest kvaliteeti. Kui töö jääb lõpetamata, siis seda ju ei ole. Samuti on keelatud öötöötajal teha ületunnitööd, seega ei saa selle eest ka maksta.

Selleks, et antud töökohustused ei oleks ülejõu käivad ning jääksid tööaja piiridesse, peaksite kontrollima ametikirjelduses nimetatud üleasnnete hulka ja sisu.

Soovitan tähelepanu pöörata TLS §28 lg2 tööandja kohustuste täitmisele ning paluda tööandjal koostada korrektne ametikirjeldus (juhul, kui seda ei ole). Lepingu tingimuste rikkumise puhul tööandja poolt on alati võimalik tööleping erakorraliselt üles öelda (TLS §91), järgides muidugi etteteatamise tähtaegu (TLS §98), kuid ennekõike soovitaksin siiski pooltevaheliste läbirääkimistega arusaamatused lahendada.

Ametikirjelduse sisu mõtte ja vajaduse kohta saab lugeda internetist temaatilise otsingu kaudu erinevatest portaalidest, samuti meie kodulehe www.metiabi.eu korduma kippuvate küsimuste (KKK) alt.

Mõistlikke lahendusi soovides,
Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu