Tööõigus


Küsimus: Mida teha kui töötaja keeldub pärast ettevõtte üleminekut uue tööandja juurde tööle asuma?01.11.2012

Töötaja keeldub pärast ettevõtte üleminekut uue tööandja juurde tööle asuma. Mida teha sellisel juhul?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Vastavalt võlaõigusseadusele, lähevad ettevõtte üleminekul töölepingud muutumatul kujul üle ettevõtte omandajale, kui ettevõte jätkab sama või sarnast majandustegevust (TLS §112 lg 1).
Seega jäävad mõlemale poolele kehtima samad reeglid.
Töölepingu korralisel ülesütlemisel on etteteatamise tähtaeg 30 kalendripäeva.
Kui töötaja tööle ei ilmu, on tööandjal õigus tööleping erakorraliselt üles öelda (kindlasti ka seda põhjendama) ning nõuda hüvitist ühe kuu töötasu ulatuses töötaja etteteatamistähtaja järgimata jätmise eest (TLS § 100 lg 5).
Kui aga tööandja vahetumise tõttu töötingimused töötajale oluliselt halvenevad, võib ka tema töölepingu erakorraliselt üles öelda, samuti seda ka suutma põhjendada.

Mõistlikke lahendusi soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu