Tööõigus


Küsimus: Tähtajatu töölepingu raames tähtajalise töölepingu sõlmimine01.04.2011

Tere,
Töötan tähtajatu töölepinguga, kuid soovin firmasiseselt kanditeerida tähtajalisele amatikohale. Kas ja kuidas säilib minu varasem leping ning täna kehtivad tagatised?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Lahenduseks oleks olemasoleva töölepingu lisa, kus on märgitud tähtajalisel ametikohal töötamise aeg ja tingimused ning klausel, et peale tähtaja lõppu jätkub tööleping esialgsetel tingimustel. Selliselt oleks Teil tuleviku suhtes kõik täna kehtivad tagatised.

Lugupidamisega:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu