Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja on kohutatud tagama töö normtundide piires?06.11.2012

Töötan graafiku alusel. Tahaksin teada, kas tööandja on kohustatud tagama töö normtundide piires? Näiteks novembris on normtunde 176, aga mul on graafikus töötunde ainult 145. Kas see on õige?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Tööandja on kohustatud tagama Teile töö, mis on kokku lepitud töölepingus ning normtunnid, mis peavad olema täidetud arvestusperioodi lõpuks (TLS § 28 lg 2; p 1 ja 4).
Arvestusperioodi pikkus peaks samuti kajastuma töölepingus.

Tööaeg kokku ei tohi ületada keskmiselt 48 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta kuni neljakuulise arvestusperioodi jooksul, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust arvestusperioodi (TLS § 46 lg 1).

Selgust ja läbipaistvust töösuhetes!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu