Tööõigus


Küsimus: Tööandja muutis minu teadmata töölepingu tingimusi05.04.2011

Tere,
Töötan 1995. aastast kohalikus omavalitsuses vanemametnikuna Avaliku teenistuse seaduse (ATS) alusel. Tööle võttis mind vallavanem ning sõlmiti kahepoolne, täistöökohaga tööleping määramata ajaks. Paar-kolm aastat tagasi sai mulle teatavaks, et täiskohaga tööleping on muudetud 0,8 kohaga lepinguks, kusjuures tööülesanded on kõik täpselt endised, samuti ei informeeritud ega kooskõlastatud minuga seda muudatust. Arvan, et seda oli vaja palgaastme vähendamiseks. Alles hiljaaegu sain võimaluse hakata tööl käima 4 päeva nädalas, 32 töötundi, nagu see on 0,8 koha puhul. Tööle nimetati mind vallavanema käskkirjaga ja täiskohale.
Pöördun Teie poole, et saada selgitust või tuge antud küsimuses.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Kui Teie teenistussuhet reguleerib (ATS) ja Teid nimetati ametisse vanemametniku ametikohale, siis ei saa olla paralleelselt töölepingut.
Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse alusel on vanemametniku palgaaste kohalikus omavalitsuses 15-26.
Juhul, kui vähendati Teie töökoormust 0,8%-le, ei muuda see palgaastet, vaid töötasu, mida makstakse proportsionaalselt vastavalt töökoormusele.

Kui Teiega sõlmiti tööleping, siis olete avaliku teenistuse mõistes abiteenistuja ning teie töösuhet reguleerib tõepoolest töölepinguseadus, mis aga ei näe ette palgaastmeid.

Nii vana kui ka uue, 1. juulist 2009.a jõustunud töölepingu seaduse järgi ei tohi töötaja palka ühepoolselt vähendada. Töölepingu tingimuste muutmiseks on vajalik mõlema poole nõusolek, mis vormistatakse kirjalikult olemasoleva töölepingu lisana. Palga vähendamisest peab tööandja informeerima töötajat kaks nädalat ette.

Kumbki seadus ei luba ühepoolselt ega etteteatamata vähendada töökoormust või/ja töötasu.
Soovitan Teil oma (mis iganes) lepinguga registreerida piirkondliku tööinspektori tasuta vastuvõtule, selgitamaks millise töösuhte regulatsiooniga on tegemist. Seejärel on alles võimalik jagada soovitust, milline edasine tegevus on Teie jaoks mõistlikum.

Jõudu ja edu soovides,
Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu