Tööõigus


Küsimus: Kas on korrektne kui saata e-kirjaga digiallkirjastatud lahkumisavaldus?08.11.2012

Kas lahkumisavaldust on võimalik ka läbi e-maili saata? Kui ei ole võimalik kontorisse minna ja kui see on digiallkirjastatud? Kas see on korrektne ja tõsiseltvõetav?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
TLS § 95 lg 1 nõuab, et tööleping öeldakse üles kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. E-kiri seda kahtlemata on. Digiallkirjastamine lahendab ka töölepingu ülesütlemisavalduse saatja isikutuvastuse küsimuse.
Probleemidevaba töösuhte lõpetamist soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu