Tööõigus


Küsimus: Mis aja jooksul on õigus kohtu poole pöörduda kui tööandja on lõpparvest teinud omavolilisi mahaarvamisi?08.11.2012

Tere,
Tööleping lõpetatakse tööandja algatusel (koondamine) ning seejärel tööandja omavoliliselt arvestab töötasust (koondamise puhul makstavast hüvitisest) maha täiesti põhjendamatud summad, et vähem maksta. Sooviksin teada, et kui kohtu kaudu nõuda saamata jäänud töötasu (tahtlikult valesti makstud lõpparvet), siis mis on see tähtaeg, mille jooksul peab seda tegema pärast töölepingu lõppemist?
Aitäh!

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie kirjeldatud juhtumi puhul on rikutud seadust, sest ilma töötaja nõusolekuta võib töötaja töötasust kinni pidada ainult ettepuhatud (väljateenimata puhkuse) puhkusetasu ja töötajale tehtud ettemaksed (avanss).
Vastavalt Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse § 6 lg 3 on töötasu nõude esitamise tähtaeg kolm aastat. Soovitav on siiski enne nelja kuu möödumist anda kirjalikult fikseeritud kujul tööandjale märku, et Te ei nõustu ebaseaduslikult tehtud kinnipidamistega ja anda tööandjale realistlik aeg tehtud viga heastada. Kui see tulemusi ei anna, siis olete loonud hea aluse töövaidluskomisjoni või kohtusse pöördumiseks. Pöördumine töövaidluskomisjoni on tasuta, kui pöörduja ei kasuta palgatud esindaja abi.
Õiglast lõpparvet soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu