Tööõigus


Küsimus: Kui palju pean ette teatama tähtajatu töölepingu lõpetamisest, kui tahan minna välismaale elama ja tööle?14.11.2012

Kui palju pean ette teatama tähtajatu töölepingu lõpetamisest kui lähen välismaale tööle ja elama ning peres on ka alla 3-aastane laps?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töökohavahetusega seotud töölepingu ülesütlemist (olenemata linnast või riigist) käsitleb töölepinguseadus vaba tahte ehk korralise ülesütlemisena.
Korralisest ülesütlemisest peab töötaja tööandjale ette teatama vähemalt 30 kalendripäeva (TLS § 98 lg 1).
Kuni lapse kolme aastaseks saamiseni on ühel lapsevanemal võimalik kasutada lapsehoolduspuhkust igal ajal, seda 14-päevase etteteatamisega.

Õigeid otsuseid soovides:


Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu