Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja saab nõuda eelnevatel kuudel puuduolevate tundide tasategemist tuleval kuul, kui ma ei tööta summeeritud tööaja alusel?14.11.2012

Palun nõu, kuna mul on tekkinud vaidlusi tööandjaga. Töötan graafiku alusel, kindla kuupalgaga. Mõnel kuul on nii, et tunnid ei tule täis, näiteks septembris jäi normist puudu 8 tundi, oktoobris 6 ja novembris jääb ka suure tõenäosusega tunde puudu. Detsembri töögraafikut vaadates on mul seal hetkel juba 168 tundi (detsembri normtunnid aga on ju vaid 144), tunde võib sinna lisanduda detsembri alguseks veelgi ja ka kuu jooksul, kui tuleb broneeringuid juurde, sest töötan üritusi korraldavas asutuses.
Küsimus siit siis selline: kas tööandja saab nõuda eelnevatel kuudel puuduolevate tundide tasategemist detsembris, kui ma ei tööta summeeritud tööaja alusel? Töölepingus on tööaja kohta kirjas vaid järgnev:
5.Tööaeg
5.1 Töötaja asub tööle täistööajaga. Tööaja kestvus on nädalas 40 tundi.
5.2 Töötaja töötab puhkepäevadel ja teeb ületunnitööd järgmistel juhtudel: -tööprotsessi, s.h. tähtaegse tööülesande lõpuleviimiseks, -kui maja üldine töökorraldus seda nõuab.

Selle järgi saan aru, et detsembris tehtavad ületunnid tuleks tööandjal ikkagi kompenseerida? Kas mul on õigus? Saan aru nii, et summeeritud tööaeg peaks olema töölepingus kirjas, samuti ka selle tingimused, periood jne.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie poolt kirjeldatud olukord on klassikaline näide sellest, kuidas paljukirutud ja väidetavalt töötajavaenulik töölepingu seadus võib ka tööandjale kahjulik ja rahaliselt koormav olla. Oktoobris ja novembris peab ta kinni maksma Teie aja, millal Te tegelikult tööd ei teinud ja detsembris, kui tööandja loogika järgi teete "tagasi" eelmiste kuude tegemata tunde, maksma selle eest ületunnitasu näol kõrgemat tasu.
Tööaja normist puudu jäänud tunde tuleks käsitleda tööseisakuna, mille eest tööandja peab TLS § 35 alusel maksma keskmist tasu.
Kuna töölepingus puudub kokkulepe summeeritud tööaja arvestuse kohta ja määramata on arvestusperioodi pikkus, siis detsembrikuus üle tööajanormi tehtavad tunnid tuleb lugeda ületundideks ja vastavalt sellele ka tasustada.
Kui töö iseloom ongi selline hooajaline, siis näeksin mõistliku lahendusena töölepingu lisa sõlmimist summeeritud tööaja arvestamise kohta.
Vastastikku teineteise huvisid arvestava mõistliku kokkuleppe sõlmimist soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu