Tööõigus


Küsimus: Kui tööpäev venib pikaks ja lõpeb öösel, kas siis on mul õigus hommikul hiljem tööle tulla?14.11.2012

Töötame graafiku alusel ja tööpäevad on pikad, 8.00-22.00. Tihti on aga nii, et tööaeg läheb üle aja, kuni isegi 03.00. Järgmine hommik (juhul, kui on tööpäev) tuleb tööl olla ikkagi taas 8.00. Tööandjaga on tekkinud vaidlused, tema väidab, et graafikut pole võimalik teisiti ka koostada, kuna see, kas läheb üle aja või mitte, pole kunagi ette teada ja ei saa graafikusse sisse planeerida, et järgmine päev oleks vaba. Kas mul on õigus nõuda hilisemat tööletulekut järgmisel päeval? Mida saab tööandja ette võtta, kui ma lihtsalt ei ilmu 8.00 ja kogu lugu (teatan muidugi sellest). Probleem tõsine, sest no ei jaksa lihtsalt.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Näen Teie juhtumi puhul selget tööandja poolset rikkumist. Vastavalt TLS § 51, peab töötajale jääma 24-tunnise ajavahemiku jooksul vähemalt 11 tundi järjestikust puhkeaega. Juhul, kui vahetus on pikem kui 13 tundi, tuleb järjestikust puhkeaega pikendada iga 13. tundi ületava tunni võrra. Ettenähtud puhkeaja hüvitamist rahas ei näe seadus ette.
Igapäevase puhkeaja võimaldamata jätmise eest näeb TLS § 126 ette rahatrahvi tööandjale kuni 1300 €.
Soovitaksin tööandjalt kirjalikult nõuda oma kohustuste täitmist, andes talle mõistlik aeg rikkumise lõpetamiseks (graafiku seaduse nõuetele vastav ümbertegemine), teatades konkreetse kuupäeva, millest edasi Te keeldute oma seaduslikku puhkeaega tööandjale kinkimast. Kui see tulemusi ei anna, siis on Teie poolt loodud kirjaliku tõendi alusel (kirjalik nõue tööandjale) võimalik kaaluda kas Teiepoolset töölepingu erakorralist ülesütlemist koos hüvitise nõudega või tööinspektori informeerimist toimuvast rikkumisest.
Häid lahendusi soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu