Tööõigus


Küsimus: Kas nii võib, et vahetustega graafikujärgse töö korral ei ole mul 5 kuu jooksul olnud ainsatki puhkepäeva nädalavahetusel?14.11.2012

Töötan vahetustega graafiku alusel. TLS loen, et § 52 lõige 3: Eeldatakse, et iganädalane puhkeaeg antakse laupäeval ja pühapäeval. Samas kui see on "eeldus", siis võib see puhkeaeg olla ka nädala sees, saan nii aru. Aga, kas on õigust teha nii, et see on ainult nädala sees? Näitena lihtsalt, et mul pole viimase 5 kuu jooksul olnud ainsatki (tõesti, mitte ainsatki!) vaba nädalavahetust. Lähedastega koos olemine ja igasugused tähtpäevad on täiesti null. Vahetada ja kokku leppida ei õnnestu midagi, siin asutuses on võimalik vaid see, mida seadusele toetudes nõuda saad. Seepärast ka Teie nõuannet vajan.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
TLS § 17 lg 2: Korralduse andmisel peab tööandja mõistlikult arvestama töötaja huve ja õigusi.
TLS § 28 lg 1: Tööandja täidab oma kohustusi töötaja suhtes lojaalselt.
TLS § 3: Tööandja peab tagama töötajate kaitse diskrimineerimise eest, järgima võrdse kohtlemise põhimõtet ning edendama võrdõiguslikkust vastavalt võrdse kohtlemise seadusele ja soolise võrdõiguslikkuse seadusele.

Minule jääb mulje, et tööandja ei kohtle kõiki töötajaid graafiku koostamisel võrdselt, sest mõistlik oleks eeldada laupäevadel-pühapäevadel töötamise jagamist kõikide töötajate vahel võrdselt. Minu hinnangul ei käitu tööandja Teie suhtes lojaalselt ega arvesta mõistlikult Teie huvidega, koheldes Teid graafiku koostamisel võrreldes teiste töötajatega ebavõrdselt.

Võrdset ja õiglast kohtlemist soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu