Tööõigus


Küsimus: Varasemate aastate puhkuse kasutamine05.04.2011

Mul tekkis küsimus seoses uue töö- ja puhkeaja seadusega. Asusin praegusesse töökohta tööle 14.03.2009. Sel aastal ei saanud ma puhkust eelnevast ega ka praegusest töökohast. Minu esimene puhkus oli septembris 2010. Sain puhkust 28 päeva. Peale puhkust sain teada, et seoses uue seadusega arvestatakse puhkust jooksva aasta eest, mitte tagantjärele. Nüüd jäigi mul saada 21 päeva puhkust. Kuna asutusel puudusid ja puuduvad ka praegu rahalised võimalused saadaolevat puhkust mulle võimaldada, siis on põhjendus selline, et saan oma 21 päeva esimesel võimalusel. Juhataja ütles, et neil on rahapuudusel võimalus anda mulle jooksva aasta eest 14 päeva ja puuduoleva puhkuse arvelt samuti 14 päeva. Nii jääks mul jooksva aasta eest pool puhkust saamata, kuid nad kahandaksid minu puhkusevõlga 14 päeva jagu. Nii saaksid nad ju venitada lõpmatuseni. Ka järgmisel aastal annavad osa korralist puhkust ja osa võlga. Lähen sel aastal puhkusele juunis ja tahan nüüd teada, millised on minu õigused ja mida ma peaksin teadma puhkusele minekul? Kas pean täpselt teadma, millise aja eest ma puhkust saan? Kas tööandjal on õigus anda mulle jooksva aasta eest pool puhkust ja vähendada võlga poole ulatuses? Nii lükkub ju see võlas oleva puhkuse kättesaamine teadmatusse kaugusesse?
2009. aastal mulle keegi puhkust ei pakkunud ja ka mina ei osanud küsida, arvates, et pean tööl olema vähemalt 11 kuud, nagu vanasti.
Tänan

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Töö- ja puhkeaja seadus kaotas kehtivuse alates 01.07.2009.a, kui jõustus uus töölepinguseadus.
Asusite tööle 14.03.2009.a. Eelmisest kohast lahkudes pidi tööandja hüvitama ka kasutamata jäänud puhkuse.
Teil oli seisuga 31. detsember 2009 välja teenitud 23 kalendripäeva põhipuhkust, mida oli võimalik Teil kasutada kuni järgmise ehk 2010. aasta lõpuni.
Põhipuhkuse nõue aegub ühe aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse (TLS §68 lg6).

Õigus, mitte kohustus puhkusele tekkis Teil peale kuue kuu töötamist ehk alates 15.09.2009.a. Kohustus tekkis küll tööandjal see järgmise aasta jooksul Teile võimaldada.

Puhkasite septembrikuus 28 kalendripäeva, kui tööandja vormistas selle 2010. aasta puhkusena, siis oletegi 2009. aasta puhkusest ilma.
Soovitan kasutada kõigepealt eelnevat puhkust ning võimalusel igal aastal osaliselt ka käesoleva aasta puhkust. Nii saab tööandja ajapikku oma võlast lahti ja Teie puhatud.

Oma vigade katteks võiks Teie tööandja ära muuta väljateenitud puhkuse formuleeringu ning vormistada 2010. aastal saadud puhkus 23 kp 2009.a ja 5 kp 2010. aasta eest, siis on Teil võimalus puhata 2011. aasta 23 kp 2010. aasta eest ning 28 kp 2011. aasta eest, kuid jällegi on võimalus viimast kasvõi osade kaupa puhata kuni 2012. aasta lõpuni.

Siinkohal rõhutan puhkuse arvestust (21 kp) asemel on ÕIGUS (23 kp) kuna asusite tööle enne 15-ndat kuupäeva.

Edu ja kena puhkamist,
Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu