Tööõigus


Küsimus: Kas töötajal on õigus nõuda 4-kuulise katseaja lõpus töölepingu lõpetamisel kõiki palgalehti?23.11.2012

Olen töötanud firmas terve katseaja ära ehk 4 kuud. Lõpetasin töölepingu omal soovil. Kas peale töölepingu lõppemist on mul õigust küsida kõikide kuude kohta palgalehti?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Vastavalt TLS § 28 lg 2 p 12 on tööandja kohustatud andma töötaja nõudmisel andmeid temale arvutatud ja makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta ning muid töötajat või töösuhet iseloomustavaid teatisi. Katseaja läbimine ja töösuhte lõpetamise alus ei puutu asjasse.
Uut algust soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu