Tööõigus


Küsimus: Kuidas siduda töötaja ettevõttega, et ta pärast kohapealset kuuajalist väljaõpet ettevõttest ära ei jalutaks?26.11.2012

Olen väikese ettevõtte omanik ja soovin juurde võtta töötaja, kelle ise välja koolitan. Antud koolitused on küll olemas, kuid soov oleks ta omade nippide ja oskustega koolitada. Siit aga tekib küsimus, kuidas oleks võimalik töötajat siduda väljaõppe algusest saati ettevõttega, et ei tekiks olukorda, kus peale väljaõpet töötaja lahkub. Koolituslepingu sõlmimisel läheb vaja summat, mis on töötaja peale kulutatud, mis oleks ka aluseks leppetrahvi nõudmisel. Kuidas toimida aga siis, kui omanik soovib ise väljaõpet anda? Väljaõppeks on ju ka teine inimene vaeva näinud ja oma aega kulutanud, mis pole aga rahaliselt mõõdetav. Väljaõpe kestab kuskil kuu aega, kui töötaja on valmis iseseisvalt töötama. Palun abi, kuidas oleks seaduslik ja õiglane sõlmida mingi leping, et tööandja ei kulutaks asjata oma aega ja ei teeks väljaõpet töötajale asjatult, vaid ikka eesmärgiga, et väljaõppe saanud töötaja jääks ettevõttesse.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Minu vastus ei põhine küll ühelgi TLS paragrahvil, aga järgib terve mõistuse loogikat. Seetõttu vaidlen vastu Teie väitele: "Väljaõppeks on ju ka teine inimene vaeva näinud ja oma aega kulutanud, mis pole aga rahaliselt mõõdetav." Aeg ja teadmised maksavad igal juhul. Mitu tundi hinnanguliselt kuluks töötaja väljaõpetamiseks? Mis palka endale maksate, mis on sellest lähtuvalt Teie enda tunnihind? Mis maksab Teie poolt antava koolitusega võrreldav koolitus mujal?
Nagu näete, oleks koolituse õiglane hind võimalik välja arvutada, mis koolituskokkuleppesse sisse kirjutada.
Teisalt juhin tähelepanu, et tööülesannete täitmiseks vajaminevat koolitust on tööandja kohustatud töötajale tasuta võimaldama, ilma täiendavaid tingimusi seadmata. Koolituskokkulepe on õigustatud üksnes siis, kui töötaja koolituseks tehtavad kulutused ületavad tavapärase mõistliku mahu. Soovitan hoolikalt tutvuda TLS § 34 (koolituskulude hüvitamise kokkulepe), et koostatud koolitusleping pakuks ettevõtjale ka reaalset kaitset.
Kui ei tunne ennast siiski piisavalt kindlalt, siis on võimalik tulla konsultatsioonile või teenus sisse osta.
Korrektset ja õiguskindlat kokkulepet soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu