Tööõigus


Küsimus: Kas peale lisapuhkuse on veel täiendavalt õigus 7-päevasele invapuhkusele?28.11.2012

Töölepingus on fikseeritud puhkus 28 tööpäeva ja lisatud, et õigus 7-päevasele lisapuhkusele psühhoemotsionaalse pinge eest. Invaliidsust omaval inimesel on 28-päevase puhkuse korral õigus 7-päevasele lisapuhkusele (maksab sotsiaalamet). Ka meie asutuses sai invaliid varem 28+7 ja veel 7 päeva n.ö invapuhkust. Majandussurutise aastatel ei antud enam asutuse poolt 7 lisapuhkuse päeva, vaid 7 päeva invapuhkust. Kas see on õiguspärane ja kas nüüd peaks taas saama 28+7 ja veel 7 invapäeva? Kas oluline on lepingus fikseeritud põhipuhkus ja asutus võib kokkuleppel lisapuhkust määrata palju soovib ja kas sel juhul ikka invapuhkus kehtib? Kas on õigus saada lisapuhkust kätte tagantjärele? Tänades ja vastust oodates K.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töövõimetuspensioni saaval töötajal on õigus saada põhipuhkust kalendriaasta jooksul 35 (28+7) kalendripäeva (TLS § 57).
Tavapärast põhipuhkust ületavad 7 kalendripäeva hüvitatakse tööandjale riigieelarve vahenditest Sotsiaalkindlustusameti kaudu. Riigieelarvest puhkusetasu osa hüvitamist reguleerib Vabariigi Valitsus oma määrusega (TLS § 66).
Puhkus aegub aasta jooksul, ehk siis, 2012.a põhipuhkust on võimalik kasutada kuni 31.12.2013.a.; 2011.a põhipuhkust vastavalt selle aasta 31. detsembrini.
Lepingus eraldi selle kohta märget olema ei pea, küll aga peab Teil olema töövõimetuspensionäri tunnistus, mis on lisapuhkuse saamise aluseks.
Tegemist on sisuliselt sama (7 kp) lisapuhkusega: TLS kohustab seda andma, Sotsiaalkindlustusamet hüvitab.

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu