Tööõigus


Küsimus: Kas töötaja võib kasutada uuel töökohal jälle 30 päevast õppepuhkust, kui samal aastal on eelmisel tööl õppepuhkust juba kasutanud?30.11.2012

Tere!
Töötaja töötab õpetajana alates 19.11.12. Soovib juba kuu lõpus jääda õppepuhkusele 30 kalendripäevaks. Õpib tasemeõppes, aga mitte erialal millel sai tööd. Kas on mingi erisus õppepuhkuse tasustamisel? Kas 30 kalendripäeva võib kasutada, kui eelnevas koolis on juba 2012 a. kasutatud õppepuhkust täies ulatuses.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Olenemata koolituse liigist, on töötajal õigus saada õppeasutuse teatise alusel kalendriaasta jooksul 30 kalendripäeva puhkust, millest 20 kalendripäeva eest makstakse keskmist töötasu (TäKS § 8 lg 2;3). Tasemekoolituse lõpetamiseks antakse täiendavalt õppepuhkust 15 kalendripäeva, mille eest makstakse töötajale ja avalikule teenistujale töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäär (TäKS § 8 lg 4).
Seadus sätestab täiskasvanute koolituse alused ja õiguslikud tagatised täiskasvanutele nende soovikohaseks õppeks kogu eluea jooksul (TäKS § 1).

Seaduse mõistes luuakse kõigile täiskasvanutele võrdsed võimalused enese täiendamiseks või ümberõppeks, mitte aga seadusest tulenevate õiguste kuritarvitamiseks.
Õppeasutusest väljastatud teatise õigsuse kohta on igal tööandjal õigus teha järelpärimine.

Õiglaseid ja ausaid töösuhteid soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu