Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja võib graafikuga töö korral nõuda detsembris 46 ületunni tegemist?28.11.2012

On tekkinud eriarvamused tööandjaga. Töötan graafiku alusel, ei ole summeeritud tööaeg. Vahel harva tekib mõni ületund, aga tõesti vaid mõni. Nüüd on aga nii, et detsembri graafikut kätte saades vaatasin, et mul on 46 ületundi. Kas mul on õigus keelduda neid tegemast? Tööandja ütleb, et ei ole, et töölepingus on meil kokkulepe: Töötaja teeb ületunnitööd järgmistel juhtudel: 1. tööprotsessi ja tähtaegse tööülesande lõpuleviimiseks. 2. kui maja üldine töökorraldus seda nõuab.
Jah, meil on vahel nii, et läheb õhtul/öösel tööaeg veidi üle, kui asjad väljuvad graafikust, cateringil, muusikutel näiteks auto hilineb jne., tuleb nende taga oodata. Seda peakski see töölepingu punkt minu mõistes tähendama - justnimelt tööprotsessi, tööülesande lõpuleviimiseks, mitte ei anna õigust töögraafikusse ette juba sisse kirjutada selline arv ületunde ja nõuda nende täitmist, viidates kokkuleppele.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Ületunnitöö tegemist reguleerib TLS § 44.
Sotsiaalministeeriumi poolt välja antud Töölepingu seaduse käsiraamat täpsustab: "Ületunnitööks on üle kokkulepitud aja töötamine, mida tehakse kas poolte kokkuleppel või tööandja ühepoolsel nõudmisel, kui see on põhjendatud erakorralise ja ajutise olukorraga, millest tulenevalt on vajalik töötaja viivitamatu panus. Ületunnitöö tegemine ei saa olla ette planeeritud, selle tegemises ei saa abstraktselt kokku leppida. Ületunnitöö olemusest tulenevalt on tööandjal ja töötajal vaja ületunnitöö tegemises iga kord kokku leppida."
Juhul, kui tegemist ei ole hädavajadusega ootamatult tekkida võiva kahju ärahoidmiseks, ei ole ületundide tegemise nõudmine minu hinnangul õigustatud. Pigem peaks tööandja üle vaatama omapoolse töökorralduse. Teie töölepingus olevale abstraktsele kokkuleppele ei saa tööandja rõhuda.
Kui Te tööandjaga kokkuleppele ei jõua, on tööinspektori poole pöördumine kindlasti põhjendatud.
Töörahu nii jõulukuul kui muidu soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu